Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Minigrip.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

“Minigrip.dk” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Minigrip.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Minigrip.dk via bsn@joka.dk.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Minigrip.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Minigrip.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Minigrip.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Minigrip.dk er først indgået, når Minigrip.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Minigrip.dk .

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Minigrip.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Minigrip.dk  i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over fejl på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget fejlen ske til Minigrip.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig fejlen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori fejlen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Minigrip.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af fejl, når forsinkelsen eller fejlene skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Minigrip.dk’  kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret:

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Minigrip.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen.

Emballage og varens stand, når du sender den tilbage 
Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Hvis du fortryder købet, skal varerne returneres til:

Joka Packaging ApS
Hovedgaden 51
2970 Hørsholm

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen eller aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Hvis fortrydelse sker ved at du nægter modtagelse, forbeholder vi os ret til at opkræve de omkostninger som, der pålægger os i forbindelse med at varen returneres. Beløbet vil for de fleste pakker udgøre mellem 40 kr. og 80 kr. alt efter størrelse og vægt.

Du får naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage kun fratrukket eventuelle returneringsomkostninger.
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Eneste omkostning du har når du fortryder, er portoen for at sende varen tilbage til os. Dette gælder også omkostning ved returnering ved at du nægter modtagelse.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Ombytning af leverede varer
Ønsker du at ombytte en allerede leveret vare, bedes du sende varen retur til ovenstående adresse – samt notere i forsendelsen hvad der skal ske. Ønsker du en anden varer, bedes du foretage en ny bestilling efterfølgende.

Forbehold for ændringer:
Minigrip.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-3 dage.

Misbrug:
Misbrug af Minigrip.dk, Minigrip navnet, Minigrip billeder medfører politianmeldelse.